ПрАТ «ПОРТ ЧЕРНІГІВ»

Код за ЄДРПОУ: 03150220
Телефон: (04622) 4-00-61
e-mail: desnaport@mail.cn.ua
Юридична адреса: 14000, місто Чернігів, вулиця Підвальна, будинок 23
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Особлива інформація на 23.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженнячлена наглядової ради Гуз Iрини Костянтинiвнид/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради: Гуз Iрини Костянтинiвни ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 26.04.2011 року.
д/нПрипинено повноваженняголови наглядової ради Гриценка Валентина Володимировича д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради: Гриценка Валентина Володимировича ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 26.04.2011 року.
д/нПрипинено повноваженнячлена наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот» д/н, д/н, д/н99.2641
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради: Публiчне акцiонерне товариство «Судноплавна компанiя «Укррiчфлот», розмiр частки у статутному капiталi становить 99,2641%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувало з 26.04.2011 року.
д/нОбраноголова наглядової ради Гуз Iрину Костянтинiвну д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н), а також за рiшенням наглядової ради (протокол вiд 23.04.2014 р., б/н) було прийнято рiшення щодо обрання Голови та членiв Наглядової ради: Гуз Iрину Костянтинiвну ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймала посаду. члена Наглядової ради ПАТ «Порт Чернiгiв» з 26.04.2011 року; Начальник департаменту по роботi з непрофiльними активами та облiку прав на активи АСК «Укррiчфлот» з 19.04.2009 року; Юрисконсульт апарату наглядової ради АСК «Укррiчфлот» з 01.10.2008 року; Член Ревiзiйної комiсiї АСК «Укррiчфлот» з 03.02.2009 року; Особу призначено на 3 (три) роки.
д/нОбраночлен наглядової ради Гриценка Валентина Володимировича д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н), а також за рiшенням наглядової ради (протокол вiд 23.04.2014 р., б/н) було прийнято рiшення щодо обрання Голови та членiв Наглядової ради: Гриценка Валентина Володимировича ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Порт Чернiгiв» з 26.04.2011 року, голова наглядової ради, заступник генерального директора з правових питань АСК «Укррiчфлот» до 18.12.2013 р., директор з правових питань АСК «Укррiчфлот» з 19.12.2013 р.. Особу призначено на 3 (три) роки.
д/нОбраночлена наглядової ради Тоцького Валентина Миколайовича д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н), а також за рiшенням наглядової ради (протокол вiд 23.04.2014 р., б/н) було прийнято рiшення щодо обрання Голови та членiв Наглядової ради: Тоцького Валентина Миколайовича ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймав посаду 12.05.2008 – 13.08.2010 р. генеральний директор ВАТ «Порт Чернiгiв», 16.08.2010 – 10.05.2011 р. – радник генерального директора АСК «Укррiчфлот», 09.06.2011 – 18.11.2013 р. – директор ТОВ «Водний термiнал». Особу призначено на 3 (три) роки.
д/нПрипинено повноваженняголови ревiзiйної комiсiїЄрмоленко Свiтлани Вiкторiвни д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв» Єрмоленко Свiтлани Вiкторiвни ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 26.04.2011 року.
д/нПрипинено повноваженнячлена ревiзiйної комiсiїГермаш Джамiли Петрiвни д/н, д/н, д/н0.0002
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв» Гермаш Джамiли Петрiвни ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 26.04.2011 року.
д/нПрипинено повноваженнячлена ревiзiйної комiсiїАнiкєєва Олександра Вiкторовича д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв»: Анiкєєва Олександра Вiкторовича ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 26.04.2011 року.
д/нОбраночлена ревiзiйної комiсiїЄрмоленко Свiтлану Вiкторiвну д/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв» Голову ревiзiйної комiсiї не обрано, так як у вiдповiдностi до п.13.3.3.Статуту ПАТ «Порт Чернiгiв». Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Єрмоленко Свiтлану Вiкторiвну ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймала посаду Заступник генерального директора з економiки та фiнансiв АСК «Укррiчфлот» 02.02.2009 року - 17.12.2013 р. Особу призначено на 5 (п’ять) рокiв.
д/нОбраночлена ревiзiйної комiсiїФедор Ольгу Петрiвну д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв» Голову ревiзiйної комiсiї не обрано, так як у вiдповiдностi до п.13.3.3.Статуту ПАТ «Порт Чернiгiв». Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Федор Ольгу Петрiвну ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймала посаду в АСК «Укррiчфлот», керiвник департаменту зовнiшньо-економiчної дiяльностi, керiвник департаменту нормативiв та аналiзу. Особу призначено на 5 (п’ять) рокiв.
д/нОбраночлена ревiзiйної комiсiїТерещенко Юрiя Едуардовича д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
23 квiтня 2014 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвський рiчковий порт» (протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Порт Чернiгiв» вiд 23.04.2014 року, б/н) було прийнято рiшення щодо обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПАТ «Порт Чернiгiв». Голову ревiзiйної комiсiї не обрано, так як у вiдповiдностi до п.13.3.3.Статуту ПАТ «Порт Чернiгiв». Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.: Терещенко Юрiя Едуардовича ( особа згоди на розкриття персональних даних не надавала), розмiр частки у статутному капiталi становить 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення обiймав посаду в АСК «Укррiчфлот», економiст 1-ї категорiї вiддiлу казначейства, вiддiлу контролiнгу, департаменту економiки. Особу призначено на 5 (п’ять) рокiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.